Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2013 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20122013-36-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Behandeling van het wetsvoorstel Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537); het wetsvoorstel Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 (33605-I); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 (33605-IIA); en andere wetsvoorstellen
Behandeld dossier 33286
Behandeld dossier 33334
Behandeld dossier 33386
Behandeld dossier 33537
Behandeld dossier 33558
Behandeld dossier 33605-A
Behandeld dossier 33605-B
Behandeld dossier 33605-C
Behandeld dossier 33605-F
Behandeld dossier 33605-H
Behandeld dossier 33605-I
Behandeld dossier 33605-IIA
Behandeld dossier 33605-IIB
Behandeld dossier 33605-III
Behandeld dossier 33605-IV
Behandeld dossier 33605-IXA
Behandeld dossier 33605-IXB
Behandeld dossier 33605-V
Behandeld dossier 33605-VII
Behandeld dossier 33605-VIII
Behandeld dossier 33605-X
Behandeld dossier 33605-XII
Behandeld dossier 33605-XIII
Behandeld dossier 33605-XVI
Behandeld dossier 33640-A
Behandeld dossier 33640-B
Behandeld dossier 33640-C
Behandeld dossier 33640-F
Behandeld dossier 33640-H
Behandeld dossier 33640-I
Behandeld dossier 33640-IIA
Behandeld dossier 33640-IIB
Behandeld dossier 33640-III
Behandeld dossier 33640-IV
Behandeld dossier 33640-J
Behandeld dossier 33640-V
Behandeld dossier 33640-VI
Behandeld dossier 33640-VII
Behandeld dossier 33640-VIII
Behandeld dossier 33640-X
Behandeld dossier 33640-XII
Behandeld dossier 33640-XIII
Behandeld dossier 33640-XVI
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2013-09-10
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 4
Identifier h-ek-20122013-36-3
Itemnummer 3
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-24
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3
Subrubriek Behandeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537); het wetsvoorstel Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 (33605-I); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 (33605-IIA); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 (33605-IIB); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 (33605-III); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012 (33605-IV); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (33605-V); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (33605-VII); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (33605-VIII); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 (33605-IXA); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012 (33605-IXB); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2012 (33605-X); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 (33605-XII); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (33605-XIII); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (33605-XVI); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012 (33605-A); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012 (33605-B); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012 (33605-C); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012 (33605-F); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012 (33605-H); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-I); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIA); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIB); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-III); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IV); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-V); en andere wetsvoorstellen
Uitgiftedatum 2013-09-10
Vergaderjaar 2012-2013