1

Dinsdag 10 september 2013

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Gerkens, Thom de Graaf, Fred de Graaf, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koning, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Popken, Postema, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Sent, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries, De Vries-Leggedoor en Witteveen,

en de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter:

Bij Koninklijke Boodschap heeft Zijne Majesteit de Koning de Kamer op 12 augustus 2013 mededeling gedaan van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso. Het overlijden van Prins Friso heeft in alle landen van het Koninkrijk diepe indruk gemaakt.

Na het verschrikkelijke ongeval dat de Prins in februari vorig jaar is overkomen, hebben wij, ondanks de ernstige toestand waarin hij verkeerde, op herstel gehoopt. Het overlijden van Prins Friso op zo'n jonge leeftijd is ongelooflijk verdrietig.

Namens u allen heb ik onze gevoelens van intens medeleven betuigd aan Prinses Mabel en haar kinderen, aan Prinses Beatrix en aan de Koning en de Koningin. Onze gedachten zijn bij degenen die Prins Friso persoonlijk het meest missen: bij zijn familieleden en vrienden, die hem zo lief waren. Wij wensen hen kracht bij het dragen van dit zo zware verlies.

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Schrijver en Essers, wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven