Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 29, item 1

1

Dinsdag 4 juni 2013

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Gerkens, Thom de Graaf, Fred de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Popken, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries, De Vries-Leggedoor en Witteveen,

en de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Thissen, wegens bezigheden elders;

Strik, wegens verblijf buitenslands, in verband met verplichtingen voor de Raad van Europa;

Brinkman, wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mede dat vanaf vandaag de publieke tribune zich aan mijn rechterzijde bevindt en de ambtenaren- en perstribune aan mijn linkerzijde. Daarachter is de perskamer, wat de reden van de veranderingen is. Ook het buizenpostsysteem is weer geïnstalleerd. Per slot van rekening moet je tradities niet weggooien. Als er briefjes gewisseld worden, kunt u dat nog steeds waarnemen.

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Ingekomen is een brief van het lid Putters, gedateerd op 27 mei 2013, waarin hij meedeelt dat hij zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer per 15 juni 2013 neerlegt in verband met zijn benoeming tot directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ik heb inmiddels de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van leden van de Eerste Kamer hiervan in kennis gesteld.

Op verzoek van de fractie van de SP heb ik aangewezen:

  • - de heer Elzinga tot lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in de bestaande vacature;

  • - mevrouw Gerkens tot lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de bestaande vacature;

  • - mevrouw Gerkens tot lid van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel, JBZ-Raad in plaats van mevrouw Quik-Schuijt;

  • - mevrouw Gerkens tot lid van de vaste commissie voor Economische Zaken in de bestaande vacature;

  • - de heer Kox tot lid van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening in de bestaande vacature.

De heer Vliegenthart heb ik benoemd tot de vicevoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in de bestaande vacature.