Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2009 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-1194-1207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30599
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-03-10
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1207
Identifier h-ek-20082009-1194-1207
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1194-1207
PS key HAN8405A03
Publicatiedatum 2009-03-25
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 24
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1194
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (30599)
Vergaderjaar 2008-2009