Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met het College van senioren besloten om de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:

  • 2 juli 2002 (incl. eventuele stemming)

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (27289);

  • 9 juli 2002 (incl. eventuele stemming)

Wijziging van artikel 45 van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van regels ten aanzien van het vermogen van de regio's (27039);

Vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001) (27849);

Wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (28063);

Wijziging van de Opiumwet (27874) (onder voorbehoud);

  • 10 september 2002

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de herziening van vonnissen en arresten op grond van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (27726) (onder voorbehoud).

Naar boven