Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 34, pagina 1651

Aan de orde is de behandeling van:

de PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam (24691, nrs. 49 en 50).

Deze planologische kernbeslissing wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Het lid Bierman van de OSF wordt conform artikel 121 van het Reglement van orde aantekening verleend, dat hij geacht wil worden zich niet met de planologische kernbeslissing te hebben kunnen verenigen.