Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 26, pagina 1241

Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met het College van senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:

 • 16 mei 2000

Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging) (25768);

 • 6 juni 2000

Notitie overgangsrecht in de sociale zekerheid (25900, EK87);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissies voor

 • Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

 • op 9 mei 2000:

Reflecties over de positie van de Eerste Kamer (26976, nr. 1);

 • Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs

 • op 16 mei 2000

Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (26873);

 • Justitie

 • op 16 mei 2000:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden) (26023);

 • Economische Zaken

 • op 16 mei 2000:

Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving (26258);

 • Justitie

 • op 23 mei 2000:

Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars (26667).