Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-1998 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-206-217".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25848
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-11-24
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 217
Identifier h-ek-19981999-206-217
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 206-217
PS key HAN6649A04
Publicatiedatum 1998-12-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 9
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 206
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Regels over experimenten inzake zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefkwaliteit in stedelijk gebied (Experimentenwet Stad en Milieu) (25848)
Vergaderjaar 1998-1999