Aan de orde is de behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften:

- adres van N.J. Rietdijk te Rockanje betreffende een klacht over het optreden van de belastingdienst (gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998-1999, nr. II);

- adres van S. Grootkerk te Amsterdam betreffende kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998-1999, nr. III);

- adres van A.W.M. Ernenst te Maastricht betreffende kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998-1999, nr. IV);

- adres van R.W. van der Zwan te 's-Gravenhage betreffende kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998-1999, nr. V);

- adres van L.K. te S. betreffende kwijtschelding van aanslagen motorrijtuigenbelasting (gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998-1999, nr. VI).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven