Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-1998 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-205-206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26078
Behandeld dossier 26121
Behandeld dossier 25851
Behandeld dossier 26014
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-11-24
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 206
Identifier h-ek-19981999-205-206
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Bestuur | Provincies
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 205-206
PS key HAN6649A03
Publicatiedatum 1998-12-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 9
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 205
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (25851); - Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet inzake de behandeling van bezwaarschriften door commissies (26014); - Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden) (26121); - Bepalingen inzake redenominatie van schuldtitels in verband met de deelname door Nederland aan de Economische en Monetaire Unie (Wet schuldredenominatie) (26078)
Vergaderjaar 1998-1999