Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 37, pagina 1587

Aan de orde is de behandeling van:

de Financiële verantwoording 1997 (26025).

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, aan alle ministers decharge te verlenen voor het door hen in 1997 op hun ministerie gevoerde financiële beleid. Ik stel de Kamer vervolgens voor, de minister van Financiën decharge te verlenen voor het in 1997 gevoerde financiële beleid.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.