Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-1550-1550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24456
Behandeld dossier 25979
Behandeld dossier 26383
Behandeld dossier 25948
Behandeld dossier 26109
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-06-29
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1550
Identifier h-ek-19981999-1550-1550
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1550-1550
PS key HAN6742A03
Publicatiedatum 1999-07-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1550
Taal nl
Titel Behandeling van de voorstellen van (rijks)wet: - Regels inzake de administratieve bijstand tussen de landen van het Koninkrijk op het gebied van de douane en inzake de heffing en de invordering van omzetbelasting, accijnzen, algemene bestedingsbelasting en belasting op bedrijfsomzetten (Rijkswet administratieve bijstand douane) (25948, R1616); - Verruiming van de mogelijkheid om het griffierecht in burgerlijke zaken gedeeltelijk in debet te doen stellen (26109); - Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de totstandkoming van richtlijn nr. 98/25/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 april 1998 (PbEG L 133) houdende wijziging van richtlijn nr. 95/21/EG betreffende de naleving, met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (26383); - en 2 andere wetsvoorstellen.
Vergaderjaar 1998-1999