Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 26, pagina 1169

26ste vergadering

Dinsdag 13 april 1999

10.00 uur

Voorzitter: Postma

Tegenwoordig zijn 60 leden, te weten:

Baarda, Batenburg, De Beer, Van den Berg, Bierman, Boorsma, Van den Broek-Laman Trip, Van Dijk, Van Eekelen, Eversdijk, Gelderblom-Lankhout, Van Gennip, Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van Graafeiland, De Haze Winkelman, Heijmans, Hendriks, Hessing, Hilarides, Hirsch Ballin, Hofstede, Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting, J. van Leeuwen, L.M. van Leeuwen, Linthorst, Lodewijks, Loudon, Luijten, Luimstra-Albeda, Lycklama à Nijeholt, Meeter, Michiels van Kessenich-Hoogendam, Pitstra, Postma, Rensema, Rongen, Roscam Abbing-Bos, Scholten, Schoondergang-Horikx, Schuyer, Stevens, Stoffelen, Talsma, Tuinstra, Varekamp, Ter Veld, Veling, Verbeek, Werner, Wiegel, Wöltgens, Van de Zandschulp, Zijlstra en Zwerver,

en de heren Korthals, minister van Justitie, De Vries, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Verstand, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Braks, Korthals Altes en Schuurman, wegens een parlementair bezoek aan Brazilië;

Grol-Overling en Heijne Makkreel, wegens bijwonen van een IPU-bijeenkomst in Brussel;

Vrisekoop, Maas-de Brouwer en Dees, wegens verblijf buitenslands;

Tiesinga-Autsema, wegens verblijf buitenslands, ook volgende week;

Pit, in verband met een medisch onderzoek;

Van Heukelum, wegens bezigheden elders;

Holdijk, wegens bezigheden elders, alleen het eerste deel van de vergadering.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst, die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het eind van deze editie.)