Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-1137-1166".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26200-XVI
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-03-30
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1166
Identifier h-ek-19981999-1137-1166
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1137-1166
PS key HAN6699A06
Publicatiedatum 1999-04-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 25
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1137
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999 (26200 XVI).
Vergaderjaar 1998-1999