Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kaderwet SZW-subsidies) (25241);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels) (23638);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels en van gebouwen) (24703).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven