Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19951996-14-542-554".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 21195
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-12-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 554
Identifier h-ek-19951996-14-542-554
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Pagina 542-554
Pskey HAN3688
Pskey HAN3688
Publicatiedatum 1995-12-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 14
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 542
Taal nl
Titel Behandeling van wetsvoorstel Algemene regels ter verzekering van de beveiliging door waterkeringen tegen overstromingen door het buitenwater en regeling van enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de waterkering) (21195)
Titel Behandeling van wetsvoorstel Algemene regels ter verzekering van de beveiliging door waterkeringen tegen overstromingen door het buitenwater en regeling van enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de waterkering) (21195)
Vergaderjaar 1995-1996