Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2015 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-K".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3
Dossiernummer 34302;34303;34304;34305;34306;34276;34360
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Dossiertitel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)
Dossiertitel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder- dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)
Dossiertitel Wijziging van het Belastingplan 2016
Identifier kst-34302-K
Indiener Van Rij
Ondernummer K
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Belastingplan 2016; Motie over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016