Kamerstukken in dossier 34304

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat een lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden (LIV kortere dienstverbanden) wordt geïntroduceerd, dat wordt toegekend indien een werknemer die aan het looncriterium voldoet in een kalenderjaar ten minste zes maanden in dienst is geweest, voor hem ten minste 624 verloonde uren in de loonaangifte zijn opgenomen en hij een dienstbetrekking heeft van minimaal 24 uur per week

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel ook geldt voor het LIV kortere dienstverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nrs. 11 en 12 ter introductie van het lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 34304, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Brief regering; Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 34304, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Brief regering; Hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 34304, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Onderbouwing en Evaluatie (CW 3.1)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 34304, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal