Kamerstukken in dossier 34304

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (395 kB)

  Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-01-2018 2017-2018 34304, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (20 kB)

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Brief regering; Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 34304, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (9 kB)

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nrs. 11 en 12 ter introductie van het lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel ook geldt voor het LIV kortere dienstverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34304, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Belastingplan 2016; Motie over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34302, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Belastingplan 2016; Motie over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34302, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Belastingplan 2016; Motie over het verwerken van de meest actuele data van het CPB in het MICSIM-model

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34302, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (101 kB)

  Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard); Verslag van een gesprek met deskundigen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34302, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (90 kB)

  Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard); Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34302, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (51 kB)

  Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34302, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal