Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33727-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-01-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat het bestuursorgaan belanghebbenden in de gelegenheid moet stellen om deel te nemen aan mediation
Dossiernummer 33727
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)
Identifier kst-33727-11
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 11
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat het bestuursorgaan belanghebbenden in de gelegenheid moet stellen om deel te nemen aan mediation
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015