33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 8 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7:3a, eerste lid, «kan belanghebbenden in de gelegenheid stellen» vervangen door: stelt belanghebbenden in de gelegenheid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bestuursorgaan belanghebbenden in de gelegenheid moet stellen om deel te nemen aan mediation. Het is aan belanghebbenden om aan te geven of zij dit willen of niet.

Wat de indiener betreft dienen belanghebbenden zoveel mogelijk bij de besluitvorming te worden betrokken. Dit zal ertoe leiden dat belanghebbenden niet voor onverwachte verrassingen komen te staan door eventuele nieuwe besluitvorming naar aanleiding van mediation, waardoor een nieuw geschil zoveel mogelijk wordt vermeden.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door een wijziging van artikel 7:3a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Van Nispen

Naar boven