Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33006-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Groot over het verlagen van de multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 naar 25%
Dossiernummer 33006
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)
Identifier kst-33006-12
Indiener V.A. Groot
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van het lid Groot over het verlagen van de multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 naar 25%
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2011-2012