33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het in artikel I, onderdeel E, opgenomen artikel 6.39a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «met 50%» vervangen door: met 25%.

II

In het in artikel IV, onderdeel D, onder 3, opgenomen artikel 16, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt «doch ten hoogste met € 2500» vervangen door: doch ten hoogste met € 7500.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd naar 25%. Dit levert € 5 miljoen op. Deze opbrengst wordt ingezet om het bedrag waarover de multiplier in de giftenaftrek in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt toegepast te verhogen van € 5000 naar € 15 000

Groot

Naar boven