Kamerstukken in dossier 35732

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Amendement; Amendement van het lid Van Otterloo over instemmingsrecht voor de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van de leden Wilders en Krol over pas na de uitspraak van het Hof in hoger beroep stemmen over het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van de leden Van Esch en Wassenberg over geen enkele vorm van jacht uitzonderen van de avondklok

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van het lid Groothuizen c.s. over de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg beëindigen na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal