35 732 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN KROL

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit pas te stemmen over het wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) na de uitspraak van het hof in hoger beroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Krol

Naar boven