35 732 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle boetes die zijn uitgeschreven voor het overtreden van een onrechtmatige avondklok in te trekken en alle boetes die reeds zijn betaald, zo snel mogelijk terug te storten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Kuzu

Van Haga

Krol

Van Kooten-Arissen

Naar boven