35 732 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN WASSENBERG

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen enkele vorm van jacht uit te zonderen van de avondklok,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Wassenberg

Naar boven