Kamerstukken in dossier 33978

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33978, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Van Raak dat regelt dat de maximumbezoldiging van interim-topfunctionarissen rechtstreeks bij wet wordt geregeld, ongeacht of zij meer of minder dan twaalf maanden werkzaam zijn voor een rechtspersoon of instelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Segers dat regelt dat de AMvB's waarin mede het topinkomen van managers in de publieke sector wordt bepaald, worden voorgehangen bij de beide Kamers der Staten-Generaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Terugkoppeling EAUT – WNT 2

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  EAUT – Reparatiewet WNT

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Bosma dat het overgangsrecht schrapt waardoor alle topfunctionarissen onder deze wet vallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Bosma waarmee alle bestuurders staatsdeelnemingen als bedoeld in artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001 onder de WNT komen te vallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Segers inzake de controle van de Kamer bij de mogelijkheid die in de wet wordt geboden om niet alleen voor individuele (kandidaat-)functionarissen een uitzondering te maken, maar ook bij vacatures voor bepaalde functies bij bepaalde instellingen een uitzondering toe te staan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33978, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal