33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervalt:, 9a.

II

Artikel I, onderdeel F, vervalt.

III

Artikel XVIII, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement houdt de mogelijkheid van een ontheffing van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar in stand. De indiener is van mening dat ook alleenstaande ouders in de bijstand, uitgaande van hun individuele omstandigheden, de mogelijkheid moeten krijgen om voor het eigen kind te zorgen. Ook wanneer dit betekent dat zij tijdelijk geen betaald werk kunnen aanvaarden. Middels het mogelijk maken scholing en opleiding te volgen, kunnen alleenstaande ouders de zorg voor hun kinderen combineren met het vergroten van hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.

Karabulut

Naar boven