Kamerstukken in dossier 32512

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 32512, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Van Vliet dat bewerkstelligt dat de regering voortaan de rechtstreekse bevoegdheid heeft om bij staatsdeelnemingen in te grijpen als er sprake is van ongewenste bezoldiging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Van Vliet over toepassing van artikel 2:135 lid 7 BW op (grensoverschrijdende) fusie en splitsing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Van der Steur over het voorkomen dat de bestuurder als gevolg van overdracht van zeggenschap een onaanvaardbaar maatschappelijk resultaat zou hebben

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Van der Steur over het vervallen van de regeling ten aanzien van de waardebepaling van door bestuurder gehouden aandelen als deze niet binnen de genoemde termijn is geëvalueerd en door de Kamer wederom is geaccordeerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Van Toorenburg ter vervanging van nr. 12 over het voorkomen dat de bestuurder als gevolg van overdracht van zeggenschap een onaanvaardbaar maatschappelijk resultaat zou hebben.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Van Toorenburg ter vervanging van nr. 13 over het vervallen van de regeling ten aanzien van de waardebepaling van door bestuurder gehouden aandelen als deze niet binnen de genoemde termijn is geevalueerd en door de Kamer wederom is geaccordeerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Schouw over het versterken van de bevoegdheid tot het aanpassen van de hoogte van de bonus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Schouw over het versterken van het draagvlak voor het beloningsbeleid bij de AVA en de OR en het verbeteren van de verantwoording over het beloningsbeleid.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32512, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Amendement; Amendement van het lid Schouw, over de vergoeding ter gelegenheid van het vertrek van een bestuurder

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 32512, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal