Kamerstukken in dossier 30895

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Brief regering; Appèl op drinkwaterbedrijven i.v.m. plaatsing watermeters bij flatgebouwen met collectieve warm tapwatervoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 30895, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (34 kB)

  Brief aan de directeuren van de drinkwaterbedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-05-2011 2010-2011 30895, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Brief regering; Toezeggging met betrekking tot watermeters en leveringsbeperking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2010 2010-2011 Kamerstuk 30895, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (54 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2010, inzake het Drinkwaterbesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Brief regering; Voorgestelde regels m.b.t. de kosten en tarieven inzake het Drinkwaterbesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 64 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Brief regering; Toezegging m.b.t. fusietoets, bescherming bronnen en elektrolyse

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 63 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie Lucas-Smeerdijk c.s. over duidelijkheid over de rol en taakverdeling van de VROM-inspectie en de NMA (t.v.v. 30 895, nr.61)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Motie; Motie Jansen c.s. over rapporteren over de voortgang bij het gebiedsgericht beheer ter bescherming van drinkwaterwinning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Motie; Motie Jansen c.s. over de kosten van buitenlandse projecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Motie; Motie Koppejan c.s. over het specificeren van kostendragers van de te leveren watersoorten en diensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 30895, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal