Kamerstukken in dossier 27184

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2000 1999-2000 Kamerstuk 27184, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Motie voor het opvangen van negatieve inkomenseffecten van o.a. het niet indexeren van de standaardaftrekposten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Verslag wetgevingsoverleg op 13 november 2000 over het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Brief staatssecretaris over de aanpassing van regelingen die aansluiten bij het netto-inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 129 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 129a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Gewijzigde motie over het monitoren van de, mogelijke negatieve, inkomenseffecten door de wijziging van het verzamelinkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Motie om een voorstel te doen waarin de vrijlating van de arbeidskorting voor bijstandsgerechtigden wordt geregeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27184, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2000 1999-2000 Kamerstuk 27184, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001; Verslag van de vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 27184, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal