Kamerstukken in dossier 26906

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-1999 1999-2000 Kamerstuk 26906, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Motie over het toestaan van winstgevende kleinschalige kredietverstrekking aan gemeentelijke kredietbanken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26906, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Motie om het invoeren van gemeentelijke en provinciale rekenkamers niet dwingend voor te schrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26906, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26906, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Brief minister met informatie over de inhoud van het voorgenomen Besluit Leningvoorwaarden Decentrale Overheden (BLDO)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 26906, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Brief minister over de uitkomsten van het overleg met de belangenorganisatie van de GKB's, de NVVK en de VNG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 26906, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Verslag algemeen overleg op 29 maart 2001 over de positie van de Gemeentelijke kredietbanken onder de Wet fido

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2001 2000-2001 Kamerstuk 26906, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Brief minister over de vraag of de ruimte ten aanzien van beleggingen reëel is voor de nazorgfondsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2001 2000-2001 Kamerstuk 26906, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-1999 1999-2000 Kamerstuk 26906, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering decentrale overheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 26906, nr. 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal