Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-972506".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-02
Datum vergadering 2020-12-02
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Handelingentype Bijvoegsel
Hoofddocument h-tk-20202021-32-4
Identifier blg-972506
Itemnummer 4
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-11
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 32
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (35570-XVII).
Vergaderjaar 2020-2021