Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1070022".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Parlement
Beleidsonderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-12-20
Datum vergadering 2022-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Handelingentype Bijvoegsel
Identifier blg-1070022
Item nummer 23
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-BijvoegselVLOS-Web/1.2/xml/MC-OEP-BijvoegselVLOS-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt
OVERHEIDop.hoofddocument h-ek-20222023-14-23
Publicatiedatum 2023-01-20
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 14
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Vraag van het lid Van Rooijen bij het interpellatiedebat, gericht tot de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, over de uitvoering van de aangenomen motie 36200, letters AK over de inkomensondersteuning AOW
Vergaderjaar 2022-2023