20 Stemming Toeslag gebruik betaalkaarten

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (34291). 

(Zie vergadering van 15 juni 2016.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Vliet zal daarmee een stemverklaring afleggen over zijn eigen wetsvoorstel. Bent u het niet met de fractie-Van Vliet eens? 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ik zelf vóór het initiatiefwetsvoorstel-Van Vliet ga stemmen. Het is in het belang van de consument. Vandaag kijken 17 miljoen consumenten naar het stemgedrag van ons allen, naar het stemgedrag van de fracties hier. In 2018 komt mijn voorstel via een EU-richtlijn bindend naar ons toe. Er nu tegen zijn, is het voeren van een achterhoedegevecht. Maar zelfs als mijn voorstel het onverhoopt niet zou halen, ben ik blij dat ik het hele traject van een initiatiefwetsvoorstel heb mogen beleven. Het is veel werk, maar het tekent met uitstek de dadendrang van het parlement. Wij zijn medewetgever en ik ben daar een groot voorstander van. Ik roep de collega's dan ook op, meer initiatiefvoorstellen in te dienen. Ik ben vereerd dat ik een initiatief heb mogen indienen en ik dank de collega's voor de aandacht en betrokkenheid in het debat. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Naar boven