Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Actieplan Krachtwijken, te weten:

- de motie-Jansen over het aandeel socialehuurwoningen in de woningproductie van de corporaties (30995, nr. 18);

- de motie-Jansen over nadere afspraken over gematigde inzet van het middel huurharmonisatie (30995, nr. 20);

- de motie-Van Gent over het maken van afspraken over de verkoop van huurwoningen en kluskrotten (30995, nr. 21);

- de motie-Van der Burg over het opnemen van een paragraaf over ondernemerschap in wijkactieplannen (30995, nr. 23);

- de motie-Van der Burg over de spreiding van pardonners (30995, nr. 24);

- de motie-Van der Burg over inzicht in de effecten van het toelaten van grote groepen pardonners (30995, nr. 25);

- de motie-Madlener over het verbieden van positieve discriminatie van asielzoekers die onder de pardonregeling vallen (30995, nr. 26).

(Zie vergadering van 17 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Jansen (30995, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (30995, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (30995, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (30995, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (30995, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (30995, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (30995, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven