Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het PBO-stelsel, te weten:

- de motie-Douma/Van Dijk over een SER-uitspraak over de toekomst van product- en bedrijfschappen (25695, nr. 26);

- de motie-Van Dijk c.s. over een concreet voorstel over de toekomst van product- en bedrijfschappen (25695, nr. 27);

- de motie-Van Dijk/Douma over het moratorium op de instelling van nieuwe schappen (25695, nr. 28);

- de motie-Aptroot/Bakker over het beschouwen van het draagvlak bij ondernemingen in de evaluatie van schappen (25695, nr. 29);

- de motie-Aptroot/Bakker over transparantie en het democratisch gehalte van schappen (25695, nr. 30).

(Zie vergadering van 2 maart 2005.)

In stemming komt de motie-Douma/Van Dijk (25695, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dijk c.s. (25695, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dijk/Douma (25695, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Lazrak en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Bakker (25695, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Bakker (25695, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de Groep Wilders, D66, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven