Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1995 (slotwet) (24848).

(Zie vergadering van 23 oktober 1996.)

De artikelen 1 t/m 3, de staat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de staat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel aan de Kamer voor, de Financiële verantwoording van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken over het jaar 1995 (24844, nr. 6) voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken decharge te verlenen van het door hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven