Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-1105-1105-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26130
Behandeld dossier 25947
Behandeld dossier 25878
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-03-30
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1105
Identifier h-ek-19981999-1105-1105-1
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1105-1105
PS key HAN6699A02
Publicatiedatum 1999-04-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 25
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1105
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (25878); - Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de verstrekking van informatie aan het publiek te verbeteren (26130); - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld (25947).
Vergaderjaar 1998-1999