Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (24748);

Intrekking van de Wet beperking cadeaustelsel 1977 (25109);

Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met de aanspraak op studiefinanciering voor onder meer assistentopleidingen (25194);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997 (25000 VIII);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 (25000 XIII);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1997 (25000 E).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven