Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19951996-14-515-515-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24231
Behandeld dossier 24093
Behandeld dossier 24142
Behandeld dossier 24429
Behandeld dossier 24475
Behandeld dossier 24505
Behandeld dossier 24417
Behandeld dossier 24483
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-12-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 515
Identifier h-ek-19951996-14-515-515-2
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Paginanummer(s) 515-515
PS key HAN3685
PS key HAN3685
Publicatiedatum 1995-12-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 14
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 515
Taal nl
Titel Behandeling Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995) (24231); Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad (24093); Wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door gebruik van sociaal-fiscaal nummer in verzekerdenadministratie ziekenfondsverzekering alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging AWBZ ter bevordering van gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet) (24142); en enige andere wetten
Titel Behandeling Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995) (24231); Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad (24093); Wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door gebruik van sociaal-fiscaal nummer in verzekerdenadministratie ziekenfondsverzekering alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging AWBZ ter bevordering van gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet) (24142); en enige andere wetten
Vergaderjaar 1995-1996