Publicaties over dossier 32806

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2012 Staatsblad 2012, 334 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 nr. 59, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 nr. 30, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) (32818); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven) (32475) en het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas) (32806)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 22, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (32304); het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (32377); het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) (32454); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende processtukken in strafzaken) (32468); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2011 Staatsblad 2011, 580 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2011 2011-2012 nr. 7, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 november 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-11-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 45; 2011-11-04

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-11-2011 2011-2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal