Publicaties over dossier 32713

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 85, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (19 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-03-2012 2011-2012 nr. 62, item 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs; Brief regering; Beantwoording vragen van het lid Biskop bij wetsvoorstel aansluiting niet-bekostigd onderwijs op het bron en Digitaal Verzuimloket

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32713, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (11 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 27, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (24 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs (32713).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 19, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs (32713)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-01-2012 2011-2012 nr. 20, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (15 kB)

  Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2011 Staatsblad 2011, 621 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) (30922); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252); het wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) (32625); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (8 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2011 2011-2012 nr. 7, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal