Publicaties over dossier 32475

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (122 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over de werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2013 Staatscourant 2013, 7876 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Wet Download icon PDF (206 kB)

  Wet herziening gerechtelijke kaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2012 Staatsblad 2012, 313 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 85, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (8 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 nr. 33, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) (32818); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven) (32475) en het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas) (32806)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 22, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-01-2012 2011-2012 nr. 16, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven) (32475); het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (32558) en het wetsvoorstel Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 (33022)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-01-2012 2011-2012 nr. 10, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-01-2012 2011-2012 nr. 10, item 15 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon PDF (11 kB)

  Wet van 8 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en de Uitleveringswet (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatsblad 2011, 605 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (8 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2011 2011-2012 nr. 7, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal