Publicaties over dossier 29704

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (309 kB)

  Advies Raad van State betreffende Wijziging van de Politiewet 1993, de Wet op het LSOP en het politieonderwijs en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de instelling van een Korpsbeheerdersberaad en een Raad van korpschefs, de oprichting van een Politiedienstencentrum en andere maatregelen ter versterking van de samenwerking door en het gemeenschappelijk functioneren van de politie (Wet versterking samenwerking en gemeenschappelijk functioneren politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2012 Staatscourant 2012, 22542 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (398 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.), Nr. 30 880

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2011 Staatscourant 2011, 12816 Ministerie van Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (158 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2011 Staatscourant 2011, 12803 Ministerie van Justitie
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (23 kB)

  Samenwerkingsafspraken politie 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-11-2007 2007-2008 29704, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten; Brief minister ter aanbieding van samenwerkingsafspraken politie 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2007 2007-2008 Kamerstuk 29704, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon PDF (113 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten (29704)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2007 2006-2007 nr. 27, pagina 852-870 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (11 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 19 april 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-04-2007 2006-2007 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Politiewet 1993 i.v.m. onder meer versterken bevoegdheden op rijksniveau t.a.v. politie; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2007 2006-2007 Kamerstuk 29704, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging Politiewet 1993 i.v.m. onder meer versterken bevoegdheden op rijksniveau t.a.v. politie; Brief minister n.a.v. het besluit van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat om onderhavig wetsvoorstel voorlopig aan te houden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2006 2006-2007 Kamerstuk 29704, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (81 kB)

  Wijziging Politiewet 1993 i.v.m. onder meer versterken bevoegdheden op rijksniveau t.a.v. politie; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-08-2006 2005-2006 Kamerstuk 29704, nr. C Tweede Kamer der Staten-Generaal