Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 6 mei 2021

Agenda Dinsdag 11 mei 2021

Herziene agenda i.v.m. vervallen van het voorbereidend onderzoek

A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.00 UUR

1. Beleidsdebat

35 570 VII/35 570 B/35 570 C

Beleidsdebat over de verhouding tussen centrale overheid en decentrale overheden

2. Afscheid van de oud-Eerste Kamerleden Gerbrandy en Nooren

3. Stemmingen

34 641

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

34 641, K

Motie van het lid Veldhoen c.s. over voorhangprocedure bij Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren

34 641, L

Motie van het lid Dittrich c.s. over stringentere clausulering van de inzet van de politiebond

34 641, M

Motie van het lid Dittrich c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld

34 641, N

Motie van het lid Nicolaï c.s. over de mogelijkheid van beroep voor slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen

34 641, O

Motie van het lid Van Wely c.s. over opsporingsambtenaren in een handhavende rol voorzien van bodycams