Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202134641 nr. O

34 641 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

O MOTIE VAN HET LID VAN WELY C.S.

Voorgesteld 20 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • bodycams een waardevolle toevoeging zijn voor het politiewerk;

  • het dragen van bodycams de-escalerend en preventief werkt;

  • het dragen van bodycams leidt tot minder agressie en geweld;

  • bodycams een toegevoegde waarde kunnen hebben in de bewijslast;

  • de ervaringen met het dragen van bodycams positief zijn;

overwegende dat

  • bodycams hierdoor bijdragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zowel de opsporingsambtenaar als de burger;

  • bodycams bijdragen aan transparantie;

verzoekt de regering waar passend de opsporingsambtenaren in een handhavende rol te voorzien van bodycams,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wely

Beukering

Berkhout

Bezaan