Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2023 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type andere voorlichtingsinformatie en heeft als identifier "wsb-2023-2526".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Crisisplan Waterschap Rijn en IJssel|exb-2023-10707
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2023-2526
Jaargang 2023
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Voorlichting-Web-ZM/3.0/xml/MC-DRP-Voorlichting-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2023-03-03
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2526
Subrubriek andere voorlichtingsinformatie
Taal nl
Titel Besluit vaststellen crisisplan Waterschap Rijn en IJssel
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel

Op de kaart