Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2023 gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "wsb-2023-16465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gebiedsmarkering (Waterschap) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2023-08-01
Identifier wsb-2023-16465
Jaargang 2023
Maker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2023-12-29
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 16465
Referentienummer 21.1037915
Regeling CVDR711476_1
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Besluit ondermandaat Directeur Bedrijfsvoering; Overeenkomsten en verplichtingen
Uitgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op de kaart