Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-08-2022 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type andere beschikking en heeft als identifier "wsb-2022-9034".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Gebiedsmarkering (Weg) Houthaven, Zutphen, Gemeente Zutphen
Gebiedsmarkering (Weg) Vispoorthaven, Zutphen, Gemeente Zutphen
Gebiedsmarkering (Weg) Marsweg, Zutphen, Gemeente Zutphen
Identifier wsb-2022-9034
Jaargang 2022
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/4.8/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-08-04
Publicatienummer 9034
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek andere beschikking
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van boringen t.b.v. waterbodemonderzoek in de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven in Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel

Op de kaart